Bepalings En Voorwaardes

Opgedateer: 01/07/2021

1. INLEIDING

www.perske.co.za (“ons”) is ‘n aanlynversekeringsvergelykingswebwerf (“die webwerf”), wat gebruikers (“u”) in staat stel om hul kontakinligting vrywillig op een webwerf in te voer, en laat verskillende versekeringsmaatskappye hulle kontak. Ons het vennootskappe met ‘n verskeidenheid versekeraars en kan u besonderhede by ‘n verskeidenheid versekeringsmaatskappye of makelaars indien.

Hierdie gebruiksvoorwaardes (“Voorwaardes”) reguleer toegang tot en gebruik van die webwerf en enige profiel wat deur u geskep word as gevolg van u gebruik van die webwerf.

Let daarop dat hierdie bepalings geldig, bindend en afdwingbaar is teen alle persone wat toegang tot en / of hierdie webwerf gebruik.

Deur enige deel van die webwerf te gebruik of deur op ‘n blokkie te klik wat aandui dat u hierdie voorwaardes aanvaar of instem, teken u u toestemming tot hierdie bepalings. As u nie saamstem met hierdie bepalings nie, mag u nie die webwerf gebruik nie.

Ons behou die reg voor om, na ons goeddunke, enige van die bepalings, of die geheel daarvan, te wysig en / of te vervang. Sulke wysigings vervang alle vorige bepalings en vervang dit op die webwerf. Elke keer as u toegang tot die webwerf verkry, word u geag deur sodanige toegang tot die voorwaardes te stem, soos van tyd tot tyd gewysig en / of vervang deur ons.

In die geval dat daar enige tyd geskil word oor die inhoud van die Voorwaardes, sal ‘n sertifikaat onderteken deur die administrateur wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die webwerf, ‘n bewys wees van die datum van publikasie en inhoud van die huidige weergawe en alle vorige weergawes Voorwaardes.

Hierdie bepalings bevat die volledige begrip en ooreenkoms tussen u en ons met betrekking tot die onderwerp hiervan.

U is nie geregtig om u regte en / of verpligtinge ingevolge hierdie Voorwaardes aan enige derde party af te staan, toe te ken en / of te delegeer sonder die vooraf skriftelike toestemming van ons nie.

As enige bepaling van hierdie bepalings om welke rede ook al onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, word sodanige bepaling uit hierdie bepalings geskrap en die oorblywende bepalings sal toegepas word.

Ons versuim om op te tree ten opsigte van ‘n oortreding deur u of ander, beteken nie ‘n afstanddoening van ons reg om op te tree ten opsigte van daaropvolgende of soortgelyke oortredings nie.

Die verstryking of beëindiging van hierdie voorwaardes het geen invloed op die bepalings van hierdie voorwaardes wat uitdruklik bepaal dat dit na so ‘n verstryking of beëindiging sal werk nie, of wat noodsaaklik sal wees om voort te gaan na die verstryking of beëindiging, ongeag dat die bepalings self moet nie uitdruklik hiervoor voorsiening maak nie.

1.1 Toegang tot burodata:

Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, stem u hiermee in dat ons u volle kredietinligting by ‘n geregistreerde kredietburo versoek en die kredietburo opdrag gee om die inligting aan ons bekend te maak sodat ons kan bepaal of u in aanmerking kom vir aanbiedinge van goedere en dienste.
Geen regstreekse oproepe sal na die kredietburo geskakel word nie, en daar sal dus geen voetspoor gelaat word wat u kredietpunt sal beïnvloed nie.

1.2 Intekening op ons dienste

Deur u vrywillige gebruik van ons dienste, deur die inligting in ons aanlynvorm in te dien, vra u en stem u in:

Om u inligting aan ons vennote te stuur, wat dan kontak met u gratis kwotasies vir die spesifieke produk wat u aangevra het.
Ons stuur u inligting na, en ontvang inligting van, risiko- en kredietagentskappe, sodat ons kan verseker dat u u na ons mees relevante vennote verwys. Dit kan insluit die versameling en oordrag van inligting soos kredietinligting wat op u kredietprofiel by die kredietburo gehou word.

Ons bied hierdie dienste op ‘n aantal webwerwe wat saam met die webwerf werk.

1.3 Elektroniese kommunikasie

U gebruik van die webwerf word beskou as u toestemming om kommunikasie van ons via elektroniese en / of ander middele te ontvang wat insluit (maar dit is geensins beperk tot) e-pos, boodskappe op die webwerf, boodskappe via ander digitale (sms, avm) en / of posmiddele en telefoniese oproepe. U stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies aan u verskaf, voldoen aan alle wetlike vereistes dat sodanige mededeling skriftelik moet wees.

1.4 Koste en vennootinligting

www.perske.co.za is gratis om te gebruik en kommissie gratis. Ons verdien geld deur bloot ons vennote in rekening te bring wanneer ‘n klant verkies om meer uit te vind oor die produkte van ons vennote. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie fooi nie die prys wat u betaal beïnvloed nie.

Ons vennote (wat op hul webwerf geïdentifiseer kan word deur hul handelsmerke) is almal gesertifiseerde, geakkrediteerde en nakomende finansiële diensverskaffers.

Kontak ons ​​gerus op info@affiliano.co.za indien u meer inligting en inligting rakende die spesifieke verhouding met alle vennote wil ken.

2. BEPERKING VAN ONS AANSPREEKLIKHEID EN GEBRUIK VAN ONS WEBWERF

2.1 Gebruik van die webwerf

U mag die webwerf slegs gebruik om deur die inhoud te blaai, vrywillig legitieme inligting in te voer en mag die webwerf nie vir enige ander doeleindes gebruik nie, insluitend maar sonder beperking tot die invoer van vals of bedrieglike inligting. U mag die webwerf slegs gebruik as u ‘n volwassene is (ouer as 18 jaar) en daarom is dit belangrik om te weet dat minderjariges nie van die webwerf gebruik mag maak nie. Die webwerf en die inhoud daarin mag nie gekopieër, gereproduseer, gepubliseer, opgelaai, geplaas, versend of versprei word nie. Let ook daarop dat diepskakeling, inbedding of gebruik van analoogtegnologie streng verbode is. Ongemagtigde gebruik van die webwerf en / of die materiaal wat op die webwerf voorkom, kan die toepaslike kopiereg, handelsmerke of ander intellektuele eiendomswette of ander wette oortree.

U mag nie uself of deur ‘n derde party nie –

2.2 Ons regte

Ons kan:

die webwerf (of enige deel daarvan) tydelik of permanent met of sonder kennisgewing aan u te verander of te onttrek en u bevestig dat ons nie aanspreeklik is teenoor u of enige derde party vir enige wysiging of onttrekking van die webwerf nie; en / of

Verander hierdie voorwaardes van tyd tot tyd met of sonder kennisgewing aan u, en u volgehoue ​​gebruik van die webwerf (of enige deel daarvan) na sodanige verandering word beskou as u aanvaarding van sodanige verandering.

Ons sal ons redelike pogings inspan om die webwerf te onderhou. Die webwerf kan van tyd tot tyd verander. U kom nie in aanmerking vir vergoeding nie, sou u gebruik van enige deel van die webwerf in elk geval beïnvloed word en / of as gevolg van ‘n mislukking, opskorting of onttrekking van die hele of ‘n gedeelte van die webwerf as gevolg van omstandighede buite ons beheer.

2.3 Koekies Opspoor

Die webwerf kan van tyd tot tyd gebruik maak van koekies en opsporingstegnologie, afhangende van, maar nie beperk nie tot die funksies wat aangebied word. Koekie- en opsporingstegnologie is nuttig om inligting soos blaaiertipe en bedryfstelsel in te samel, die aantal besoekers op die webwerf na te spoor en te verstaan ​​hoe besoekers die webwerf gebruik. Koekies kan ook help om die webwerf vir besoekers aan te pas. Persoonlike inligting kan nie via koekies en ander opsporingstegnologie versamel word nie, tensy en in die geval dat u voorheen persoonlik identifiseerbare inligting verstrek het, kan koekies gekoppel word aan sulke inligting. U kan meer lees op ons koekiebeleid-bladsy.

2.4 Derdeparty-skakels

In ‘n poging om meer waarde aan ons gebruikers te bied, kan ons skakels na ander webwerwe of bronne verskaf. U erken en stem saam dat ons nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke eksterne webwerwe of hulpbronne nie, en aanvaar verder dat ons nie onderskryf en op geen manier, direk of indirek, verantwoordelik of aanspreeklik is vir die privaatheidspraktyke of die inhoud nie ( insluitende wanvoorstellende of lasterlike inhoud) van sulke webwerwe, insluitend, maar sonder beperking tot, enige advertering, produkte of ander materiaal of dienste op of beskikbaar vanaf sulke webwerwe of bronne, en ook nie vir enige skade, verlies of oortreding wat veroorsaak is of beweer dat dit veroorsaak is deur, of in verband met die gebruik van of vertroue op sodanige inhoud, goedere of dienste wat op sulke eksterne webwerwe of bronne beskikbaar is. Die materiaal wat vanaf gekoppelde webwerwe verkry kan word, word nie deur ons onderhou nie en ons is nie verantwoordelik vir die inhoud daarvan nie. Enige verwysing na ‘n gekoppelde webwerf of ‘n spesifieke produk of diens van derdepartye op die naam, beteken nie dat dit deur ons onderskryf word nie, en u aanvaar alle risiko’s ten opsigte van die gebruik daarvan.

2.5 Monitering en sekuriteit

Ons hou die reg in ons eie en absolute diskresie om enige aktiwiteit en inhoud wat verband hou met die webwerf te monitor. Ons kan ondersoek instel na enige gerapporteerde oortreding van hierdie bepalings of klagtes en enige stappe neem wat ons toepaslik ag, insluitend die uitreiking van waarskuwings, die opskorting, beëindiging of verbintenis van voorwaardes aan u toegang, en / of die verwydering van enige materiaal van die webwerf.

Alhoewel ons redelike maatreëls getref het om die integriteit van hierdie webwerf en die inhoud daarvan te verseker, word geen waarborg, hetsy uitdruklik of stilswyend, gegee dat enige lêers, aflaaie of toepassings wat via hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van virusse, Trojans, tydbomme, tyd- slotte, phishing-programme of ander skadelike programme.

Ons onderneem nie om die oplaai, reproduksie, vertoon, gebruik, verspreiding of deel deur ‘n gebruiker van sy / haar profiel aktief te monitor nie, byvoorbeeld op webwerwe wat toegewy is aan besprekingsforums en / of blogs, en ons het ook geen beheer oor materiaal wat op sulke besprekingsforums en / of blogs.

U erken dat, aangesien inligting via die internet versend word, sulke inligting, ongeag of dit persoonlike inligting is, vatbaar is vir monitering en onderskep. Gevolglik word u ontmoedig om enige inligting wat as vertroulik en / of van sensitiewe aard beskou kan word, na die webwerf te stuur, en u dra al die risiko’s om inligting op hierdie manier oor te dra. Ons sal onder geen omstandighede aanspreeklik wees vir enige verlies, skade of skade wat u as gevolg daarvan gely het nie.

Ons behou die reg voor om alle stappe te neem wat ons nodig vind om die veiligheid, integriteit en betroubaarheid van ons netwerk- en backoffice-toepassings te bewaar. U mag die webwerf nie op enige manier gebruik wat die veiligheid van die webwerf op enige manier mag beïnvloed nie, wat sonder beperking die lewering of poging om enige ongemagtigde, skadelike of kwaadwillige kode aan die webwerf te lewer, insluit, wat uitdruklik verbode is. Hierdie voorwaardes word uitsluitlik beheer en uitgelê in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika wie se howe eksklusiewe jurisdiksie sal hê in enige dispuut.

U moet voldoen aan alle toepaslike wette, wette, verordeninge en regulasies rakende u toegang tot en / of gebruik van die webwerf, en / of die gebruik van u kliëntprofiel, of enige deel hiervan, en / of u plasing van inhoud en materiaal (insluitend teks, lêers, beelde en foto’s).

Die webwerf word beheer, bestuur en bestuur deur ons kantore binne die Republiek van Suid-Afrika. Ons stel nie voor dat die inhoud van die webwerf toepaslik of beskikbaar is vir gebruik buite Suid-Afrika nie. Toegang tot die webwerf vanaf gebiede of lande waar die inhoud van die webwerf onwettig is, is verbode. U mag nie hierdie webwerf gebruik in stryd met Suid-Afrikaanse uitvoerwette en -regulasies nie. As u hierdie webwerf vanaf plekke buite Suid-Afrika besoek, is u verantwoordelik vir die nakoming van alle plaaslike wette.

3. INTELLEKTUELE EIENDOM

Alle inhoud wat op die webwerf ingesluit is, insluitend, maar nie beperk nie tot, teks, grafika, logo’s, knoppie-ikone, beelde, klankgrepe, digitale aflaaie, data-samestellings en sagteware, is ons eiendom of die eiendom van ons inhoudverskaffers en word beskerm in bepalings van intellektuele eiendomswette in Suid-Afrika (insluitend handelsmerk- en outeursregwetgewing) sowel as internasionale outeursregwetgewing.

Die samestelling van alle inhoud op die webwerf is ons eksklusiewe eiendom en word beskerm deur die kopieregwetgewing.

Al die sagteware wat op die webwerf gebruik word, is ons eiendom of ons sagtewareverskaffers en word beskerm deur die kopieregwetgewing.

Die handelsmerke, name, logo’s en diensmerke (gesamentlik “Handelsmerke”) wat op die webwerf geregistreer is en ongeregistreerde handelsmerke behoort aan ons. Niks op die webwerf bevat, behalwe soos uitdruklik in die voorwaardes vermeld nie, word deur u beskou as die verlening van enige lisensie of reg om enige handelsmerk te gebruik sonder ons vooraf skriftelike toestemming. Alle regte op en op die inhoud en handelsmerke word deur ons en / of ons inhoudverskaffers voorbehou en behou.

U erken verder dat ons en / of ons inhoudverskaffers die eienaars is van al die inhoud en handelsmerke op die webwerf, of dit nou vertroulike inligting is of nie, en dat u geen reg, titel of belang in so ‘n materiaal het nie.

4. WAARBORGE

ONS MAAK GEEN VERTEENWOORDIGINGE OF WAARBORGE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIK OF GEÏMPLISEERDE, MET BETREKKING TOT DIE WERKING VAN DIE WEBWERF OF DIE INLIGTING, INHOUD, MATERIAAL EN / OF PRODUKTE OP DIE WEBWERF INGESLUIT NIE. U STEM UITDRUKKLIK IN MET DIE UW RISIKO VAN U GEBRUIK VAN HIERDIE SITE.

TOT DIE VOLLEDIGSTE TOESTEMMING MET TOEPASLIKE WET ONTSLUIT ONS ALLE WAARBORGE, UITDRUKKLIK OF GEÏMPLISEERDE, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, GEÏMPLISEERDE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESKIKTHEID VIR ‘N BESONDER DOEL. Ons waarborg nie dat die webwerf, sy bedieners of e-pos wat van ons gestuur word, vry is van virusse of ander skadelike komponente nie. Ons sal op geen manier aanspreeklik wees vir enige skade aan enige soort wat voortspruit uit die gebruik van hierdie webwerf nie, insluitend, maar nie beperk tot direkte, indirekte, toevallige, positiewe en gevolglike skade nie.

NIE ONS, NIE ONS DIREKTEURE, WERKNEMERS, BEAMPTES, LEWERDERS, OF DIENSLEWERS NIE ENIGE VERTEENWOORDIGINGS OF WAARBORGE VAN ENIGE SOORT INSLUITEND NIE, MAAR NIE BEPERK TOT UITDRUKKELIKE OF IMPLISIËRE VERTEENWOORDIGINGS OF WAARBETREKKINGS, AANGESIEN IN DIE OPERASIE, AANGESIEN IN DIE OPERASIE, AANGESIEN WET OP DIE OPERASIE, TOT DIE INHOUD VAN DIE OPERASIE , OF PRODUKTE OP DIE WEBWERF INGESLUIT. U STEM UITDRUKKLIK SAAM IN MET U ALLEENE RISIKO’S U GEBRUIK VAN DIE WEBSITE.

ONS, DIREKTEURE, WERKNEMERS, BEAMPTES, OF ONS LEVERANCIERS OF DIENSLEWERS IS GEEN GEBEURTENSKAPLIK AANSPREEKLIK VIR VERLORE WINS OF ENIGE SPESIALE, TOEVALLIGE OF GEVOLGLIKE SKADE WAT VOORTSPRUIT UIT OF IN VERBAND MET DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, OF ONS WEBWERFf EN VOORWAARDES (WAT OOK VOORSTAAN, INKLUSIEF MAAR NIE BEPERK TOT NALATIGHEID NIE).

U vrywaar hiermee ons, ons geaffilieerde maatskappye, sy beamptes, agente, direkteure en werknemers onvoorwaardelik en onherroeplik en stem in om ons vry te hou van alle verlies, skade, eise en / of koste, van watter aard ook al wat ons gely of aangegaan het, of teen ons ingestel is vir skending van enige reg, hetsy die eis of aksie voortspruit uit delict of kontrak, of enige inbreuk op watter aard ook al, wat voortspruit uit of kragtens die uitoefening deur u van u regte of die vervulling of verbreking deur u van enige van u verpligtinge ingevolge hierdie bepalings of enige ander vereistes wat ons van tyd tot tyd mag stel, insluitend, sonder beperking, alle verlies, skade, eise en / of koste wat ons gely of aangegaan het of teen ons ingestel is as ‘n direkte of indirekte gevolg van u gebruik van die Webwerf, en sodanige skadeloosstelling sal strek tot die redelike koste wat ons mag aangaan om die aksie teen ons te verdedig.

U gebruik van die webwerf en / of u kliëntprofiel is geheel en al op u eie risiko en u aanvaar die volle verantwoordelikheid en die risiko van verlies as gevolg van die gebruik daarvan. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid wat kan ontstaan ​​in verband met die oplaai, reproduksie, vertoon, gebruik, verspreiding of deel van u kliënteprofiel nie.

Ons, ons affiliasies, aandeelhouers, direkteure, agente, konsultante of werknemers is nie aanspreeklik vir enige skade nie, insluitend sonder beperking enige direkte, indirekte, spesiale, toevallige, gevolglike of strafgerigte skade, hoe dit ook al ontstaan ​​(hetsy in ‘n aksie voortspruitend uit kontrak, statute, deliks of andersins) wat verband hou met die toegang tot en / of gebruik van, of die onvermoë om toegang tot of gebruik van die webwerf, enige gepersonaliseerde item en / of enige gekoppelde webwerf, die inhoud daarvan, enige funksionaliteit daarvan of inligting vervat daarin, selfs as ons dit weet of dit redelikerwys moes geweet het of uitdruklik daarvan in kennis gestel word.

5. ALGEMEEN

5.1 Lisensie – Ons verleen u ‘n beperkte lisensie om toegang tot die webwerf te verkry. Hierdie lisensie laat geen herverkoop of kommersiële gebruik van die webwerf of die inhoud daarvan toe nie; enige versameling en gebruik van produkinskrywings, beskrywings of pryse; enige afgeleide gebruik van die webwerf of die inhoud daarvan; enige aflaai of kopiëring van rekeninginligting ten bate van ‘n ander handelaar; of enige gebruik van data-ontginning, robotte of soortgelyke gereedskap vir die insameling en onttrekking van data.

5.2 Bepalings en beleidsopdaterings – Let daarop dat dit u verantwoordelikheid is om die webwerf gereeld na te gaan om vas te stel of daar enige veranderinge aan die voorwaardes aangebring is en dat u voortgesette gebruik van die webwerf as u aanvaarding van die voorwaardes beskou word.

5.3 Inlewering van persoonlike inligting – Deur die gebruik van die webwerf erken u en stem u in dat u alle en / of enige van die persoonlike inligting gewillig op ons webwerf indien en vir die gebruik van sulke inligting deur ons soos voorsien in ooreenstemming met hierdie bepalings.

5.4 Kopiereg – Die webwerf of enige gedeelte daarvan mag nie sonder ons voorafgaande skriftelike toestemming weergegee, gedupliseer, gekopieër, verkoop, herverkoop, besoek of op enige ander manier gebruik word vir enige kommersiële doel nie.

5.5 Omraamwerk – U mag nie raamtegnieke opstel of gebruik om enige handelsmerk, logo of ander eie inligting (insluitend beelde, teks, bladsyuitleg of vorm) wat aan ons en ons affiliasies behoort, in te sluit sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

5.6 Kennisgewing – Behalwe soos uitdruklik anders vermeld, sal u kennisgewings per e-pos aan info@affiliano.co.za stuur. Nieteenstaande die teendeel, is ‘n skriftelike kennisgewing of mededeling wat werklik deur ‘n party ontvang is, ‘n voldoende skriftelike kennisgewing of mededeling aan hom, ongeag dat dit nie vir die doel op die gekose adres / e gestuur of afgelewer is nie. U stem hiermee in dat ons die e-posadres wat u verskaf is, u adres sal gebruik om alle inligting, kennisgewings, dokumente en regsproses te ontvang.

Kennisgewing word geag 48 (agt en veertig) uur nadat die e-pos gestuur is, tensy die stuurparty in kennis gestel word dat die e-posadres ongeldig is.

U erken dat alle ooreenkomste, kennisgewings of ander kommunikasie wat ingevolge die wet of hierdie voorwaardes gegee moet word, op elektroniese wyse gegee kan word en dat sodanige mededeling ‘skriftelik’ sal wees.

6. OOR ONS

  1. Amptelike maatskappy se naam: Affiliano (Edms.) Bpk.
  2. Maatskappy se webwerfadres en e-pos kontakadres: https://affiliano.co.za/, info@affiliano.co.za
  3. Gedragskode waarop Affiliano inteken, en hoe elektronies toegang tot die gedragskode verkry kan word: Geen
  4. Beskrywing van die belangrikste kenmerke van die produkte of dienste wat Affiliano aanbied: Aanlyn-generering. Die versameling van individuele inligting, wat die inligting vrywillig gegee het, vir die spesifieke doel om ‘n aantal mededingende kwotasies vir ‘n aangevraagde produk te kry.